จัดการขายได้ด้วยตัวเอง

วันนี้เราสามารถจัดการขายได้ด้วยตัวเอง การขายสินค้าหรือว่าเปิดร้านของตัวเอง เราสามารถจัดการได้ด้วย