คู่มือการใช้งาน Nana Pos

การลงชื่อเข้าใช้งาน

คุณสามารถลงชื่อการใช้งานได้อย่างง่าย ๆ เพียงใช้ Email และรหัสผ่าน เท่านั้น

การเพิ่มพนักงาน

หลังจากที่คุณเข้าระบบจัดการร้านค้าของคุณแล้ว สามารถเข้าไปยังเมนู จัดการพนักงาน และเพิ่มพนักงานของคุณได้ทันที

การจัดรูปแบบการขาย

คุณสามารถจัดการรูปแบบการขายได้อย่างง่าย ๆ โดยทางเรากำหนดไว้สองระบบคือ. การขายสินค้าอย่างง่าย และสินค้าไม่เยอะและการขายแบบสินค้าเยอะ

การชำระเงิน

รองรับการชำระเงินแบบ Qr Code ให้คุณสามารถรับชำระได้ทันที

รายงานการขาย

เราได้สรุปรายงานการขาย ให้คุณได้วิเคราะห์การขายของคุณ โดยแบ่งออกเป็น วัน เดือน ปี

การตั้งค่าระบบ

คุณสามารถจัดการตั้งค่าระบบได้อย่างง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็น โปรไฟล์ร้าน หรือว่าการจัดการภาษีต่าง ๆ